tauluvihreaR1C1

Julkaisuja

tauluvihreaR1C3

Julkaisuja

Julkaisutoiminta on alusta lähtien kuulunut oleellisesti Elvi ja Pauli Lappalaisen Sukuseuran toimintaan. Heti kesällä 1999 sukuseura kustansi Elvi ja Pauli Lappalaisen sukutietokanta -nimisen CD-rom-julkaisun, joka sisälsi kunkin neljän suvun esi- ja jälkipolvitutkimuksen senhetkiset tulokset sukuohjelman tietokantatulosteena. Vuonna 2001 ilmestyi Elvi ja Pauli Lappalaisen suku sekä html-muotoisena CD-rom-julkaisuna että paperiversiona. CD-rom ilmestyi vuonna 2002 täydennettynä laitoksena.

Tapani Kuntun kirjoittama Pauli Lappalaisen elämäkerta Intohimona rakentaminen. Pauli Lappalaisen elämä ja toiminta julkaistiin vuonna 2002.

P. T. Kuusiluoman kirjoittama Juuria ja versoja. Teollisuusneuvos Pauli Lappalaisen suku julkaistiin vuonna 2003. Se edustaa sukukirjallisuudessa hyvin vähälle huomiolle jäänyttä tyyppiä, yhden henkilön sukukirjaa, jossa esitellään kantahenkilön esivanhempia ja lähisukua. Kirja rakentuu kahden peruspilarin, Pauli Lappalaisen isänpuoleisen ja äidinpuoleisen esipolvitutkimuksen varaan.

Vaikka kirja sisältää jälkipolviaineistoa, on esipolvien osuus kuitenkin hallitseva. Kirjan ensimmäinen pääluku ”Isänpuoleinen sukutausta” alkaa katsaukselle Pauli Lappalaisen savolaisesivanhempien sukuihin ja jatkuu isän, Aleksanteri Lappalaisen esipolvitutkimuksella. Luvun lopussa on Aleksanterin vanhempien, Pekka Juho Lappalaisen ja Reetta Kaisa Ryynäsen jälkipolvitutkimus, joka käytännössä kattaa vain Aleksanterin jälkeläiset, koska hänen sisaruksistaan vain Amerikkaan muuttaneella Pekalla oli lapsia.

Kirjan toinen pääluku ”Äidinpuoleinen sukutausta” alkaa Pauli Lappalaisen äidin Erika Josefiina Kotilan esipolvitutkimuksella ja jatkuu Kotilan suvun selvityksellä, joka koostuu Erikan vanhempien, Tuomas Kotilan ja Stiina Matilda Tarkiaisen jälkeläisistä. Luku päättyy haastatteluaineistosta koostettuun muisteluksiin.

Vuonna 2003 Elvi ja Pauli Lappalaisen Sukuseura avasi Internetissä kotisivut (www.elvijapaulilappalaisensukuseura.fi), jonka keskeistä sisältöä ovat sukututkimuksen tulokset. Sivusto uudistettiin kokonaisuudessaan vuonna 2007.

Tärkeä merkitys sukuseuran toiminnalle on ollut vuodesta 2001 julkaistulla Neliapila-nimisellä jäsenlehdellä, jota toimittaa Markku Hettula.

tauluvihreaR3C1

tauluvihreaR3C3

[Aloitussivu] [Ajankohtaista] [Sukuseura] [Sukututkimus] [Julkaisuja] [Neliapila] [Pauli Lappalaisen elämäkerta] [Yhteystiedot] [Kotisivun tekijät] [Täydennyslomake]